นโยบายความเป็นส่วนตัว

Mysix มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับ Mysix คือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเปิดเผยกับ Mysix นโยบายนี้รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการของ Mysix ที่ดำเนินการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลดังกล่าวและนำมาใช้กับเว็บไซต์ บริการอื่นๆทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Mysix

การที่คุณใช้บริการบนแพลตฟอร์มของ Mysix ถือว่าคุณเห็นด้วยที่จะให้เราใช้ข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการต่างๆ Mysix จะประกาศบนแพลตฟอร์มเพื่อแจ้งให้ทราบ

Mysix จะรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อใด

เนื่องจากรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของ Mysix จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้การให้บริการบางอย่างสำเร็จลุล่วง Mysix จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด

ข้อมูลเกือบทั้งหมดที่เรารวบรวมจากคุณเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ เช่น ID ผู้ใช้หรือ ID อุปกรณ์ที่เป็นข้อมูลนิรนาม และไม่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนคุณในโลกออฟไลน์ ("ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล") ได้ ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน เวลาที่เข้าสู่ระบบ เว็บไซต์ที่ใช้ก่อนเข้าถึงแพลตฟอร์ม Mysix คุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่เลือกในขณะบริการของ Mysix และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไป

เราอาจจะรวบรวมข้อมูลที่ระบุอัตลักษณ์ในฐานะบุคคลในโลกออฟไลน์เท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรือรายละเอียดการชำระเงินของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้ เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากที่จำเป็นในการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณให้มากที่สุด

Mysix จะเก็บข้อมูลนี้เมื่อใด

Mysix จะรวบรวมข้อมูลที่คุณสมัครใจเปิดเผยให้เราในระหว่างที่คุณใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลดังกล่าวไล่เรียงตั้งแต่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่วงเวลาที่คุณเลือกผู้ฝึกสอนส่วนตัว สถานที่การฝึกสอน จนถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้ในการให้บริการบนแพลตฟอร์ม

Mysix จะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

เพื่อดำเนินการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการของผู้ฝึกสอนส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ส่งรายละเอียดข้อมูลการฝึกสอนผ่านทางอีเมล รวมไปถึงการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในด้านความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง

เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม

Mysix ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการค้นหารูปแบบการให้บริการของผู้ฝึกสอนส่วนตัวหรือสถานที่ที่คุณนิยมไปใช้บริการ เพื่อแสดงโฆษณาที่คุณสนใจมากที่สุดให้กับคุณ

พัฒนาการให้บริการของ Mysix

Mysix จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการแพลตฟอร์มเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม ปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการที่คุณต้องการมากที่สุด

ปรับเปลี่ยนรูปแบบแพลตฟอร์ม

Mysix ใช้ข้อมูลเพื่อรวบรวมชุดข้อมูลลักษณะการใช้บริการของคุณเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบแพลตฟร์มให้ง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นไปตามรูปแบบที่คุณต้องการ

เพื่อติดต่อคุณ

Mysix ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อ โดยการส่งอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือน แจ้งข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ Mysix สามารถแจ้งให้คุณทราบได้โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Mysix เปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อบุคคลที่สามเมื่อใด

Mysix จะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ให้บริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม Mysix มั่นใจว่าบุคคลที่สามซึ่งได้รับข้อมูลของคุณไปจะดำเนินการสอดคล้องตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เท่าที่ Mysix กำหนดไว้เท่านั้นไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้ เว้นแต่คุณยินยอมอนุญาตไว้โดยชัดเจน

Mysix จะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างภายในองค์กร บริษัทภายในเครือหรือบริษัทคู่ค้าเพื่อดำเนินการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ Mysix ในกรณีนี้ Mysix มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มบริษัทจะดำเนินการสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

Mysix อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการต่างๆ หรือข้อตกลงอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หรือการบังคับใช้สิทธิและการเรียกร้องของ Mysix

Mysix เก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างไร

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น Mysix มีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ Mysix จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Mysix

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณกับ Mysix คุณสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วนได้จากการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์แจ้งขอไม่ให้ Mysix นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อ Mysix เพื่อระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อ Mysix โดยตรง